Baile (Home) Cuspóir (Objective) Imeachtaí (Activities) Ballraíocht (Membership) Teagmháil (Contact) Stair (History) Ciorcal Comhrá (Conversation Circle) Ranganna Gaeilge (Irish classes) Naisc (Links)
     
 


Is é cuspóir an Chumainn Ghaelaigh ná go bhfuil muid ag iarraidh teanga agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn in Ollscoil na Banríona. Tá fearadh na fáilte roimh achan duine, cibé cén caighdeán Gaeilge atá acu – cuirimid ranganna Gaeilge ar fáil d’fhoghlaimeoirí, agus cuirimid fáilte roimh chainteoirí líofa ach go háirithe, ag tabhairt deis tábhachtach dóibh chun Gaeilge a labhairt.

Cuirimid imeachtaí cultúrtha ar fáil do bhaill an Chumainn chomh maith – céilithe, ceolchoirmeacha, seisiúin cheoil – gan trácht, ar ndóigh, ar na hoícheanta a chaithimid amuigh ar an drabhlás!

Bíonn cúpla turas chun na Gaeltachta againn agus téann muid chuig imeachtaí eile a bhfuil baint acu leis an Ghaeilge gach bliain chomh maith agus tugann muid lacáistí do bhaill.

Bunaíodh an Cumann sa bhliain 1906 agus tá muid ag ceiliúradh go bhfuil muid anois os ceann céad bliain d’aois – bí linn agus muid ag ceiliúradh!