Baile (Home) Cuspóir (Objective) Imeachtaí (Activities) Ballraíocht (Membership) Teagmháil (Contact) Stair (History) Ciorcal Comhrá (Conversation Circle) Ranganna Gaeilge (Irish classes) Naisc (Links)
     
 

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/gaelach/public_html/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/gaelach/public_html/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54


-CÉILÍ MÓR -

ceoil!!! rince!!! ólachán!!! pizza!!! spraoi!!!

Halla Mandela, Aontas na Mac Léinn
8.00in, Dé Máirt 10ú Márta


bí ann beidh sé ar dóigh!!!
-Nós* -

Nós* - Iris Ghaeilge don nua aois le fáil saor in aisce ó http://www.nosmag.com ag tús achan mhí.

---

Nós* - contemporary Irish language magazine for the modern age available free from http://www.nosmag.com at the start of every month.
-Damhsa Gléasta an Chumainn Ghaelaigh / Cumann Gaelach Formal -

Beidh Damhsa Gléasta an Chumainn Ghaelaigh ar siúl Déardaoin 24ú Aibreán in Óstán an Holiday Inn. Beidh £30 ar thicéid agus clúdaíonn seo achan rud; an bia, an dioscó, an iar-cóisir agus an bus chuig an iar-cóisir ina measc. Tá sé dul a bheith thar barr.

Tá fáilte roimh chách. Tá áiteanna teoranta mar sin gabh i dteagmháil le Sarah Nic Loinsigh ar 07812765520 nó cuir r-phost chuig sarahmcglinchey1@hotmail.com chomh luath agus is féidir agus scaip an scéal chuig bhur gcairde.

------

An Cumann Gaelach’s Formal will be on Thursday 24th April in the Holiday Inn Hotel. Tickets will be £30 and this covers everything; including the food, the disco, the after-party and the bus to the after-party. It’s going to be brilliant. Everyone is welcome.

Places are limited therefore get in touch with Sarah Nic Loinsigh on 07812765520 or send an e-mail to sarahmcglinchey1@hotmail.com as soon as possible and spread the word to your friends.
-Blas (BBC Raidió Uladh) ag an Céilí Mór / Blas (BBC Radio Ulster) at the Céilí Mór -Beidh an clár Blas ar BBC Raidió Uladh ag taifeadadh an Céilí Mór a bhéas á reachtáil ag an Cumann Gaelach, Ollscoil na Ríona. Tosaíonn an céilí ag a 8.30 i.n. (in Halla Mandela) ar an Mháirt 11ú Márta agus beidh Tomaí "Rua" Ó Conghaile i mbun an taifeadta.

Craolfar clár speisialta ar an Céilí Mór ar an Aoine 14/03/08 ag a 7.00in. ar BBC Raidió Uladh.

---

The programme Blas on BBC Radio Ulster will be recording the Céilí Mór that an Cumann Gaelach, Queen’s University are holding. The Céilí will begin at 8.30pm (in the Mandela Hall) on Tuesday 11th March and Tomaí "Rua" Ó Conghaile will be recording.

A special programme on the Céilí Mór will be broadcast on Friday 14/03/08 at 7.00pm on BBC Radio Ulster.

-Céilí Mór -

Céilí Mór

Dé Máirt 11ú Márta 2008

Grúpa Ceoil
Nead na Cuaiche

Ceol agus craic ón 8.30 go mall

Ionad
Halla Mandela, Aontas na Mac Léinn
Ollscoil na Ríona, Béal Feirste

£2 isteach - Tá fáilte roimh chách!

Bhí an Céilí Mór chomh maith sin anuraidh, bhain sé duais ag bronnadh Imeacht na Bliana san Ollscoil agus tá sé ar ais i mbliana – níos mó agus níos fearr! Mar is gnáth beidh buíon cheoil beo ag An Cumann Gaelach chun an ceoil a sholáthar, teagascóir chun na céimeanna a thaispeáint duit agus beidh bia ar fáil, chun an corp agus an anam a choinneáil ag dul fríd an oíche! Beidh deis ann fá choinne seisiún traidisiúnta fosta, mar sin beir greim ar do fheadóg, fidil nó bodhrán agus glac páirt.

Rachaidh gach brabús chuig cumainn carthanachta!

Bígí linn!

Le tuilleamh eolais a fháil cuir r-phost chuig: ancumanngaelach@hotmail.com

---

Céilí Mór

Tuesday 11th March 2008

Music band
The Cuckoo’s Nest

Music and craic, 8.30 till late

Venue
Mandela Hall, Students’ Union
Queen’s University, Belfast

£2 in - Everyone welcome!

The Céilí Mór was so damn good last year it won a prize at Event of the Year awards and it’s back this year – bigger and better! As always An Cumann Gaelach will have a live céilí band to provide the music, an instructor to show you the steps and food to keep the energy up! There’ll also be the opportunity for a traditional session, so grab hold of you tin whistle, fiddle or bodhrán and join in!

All profits will go to charity!

Bígí Linn!

For further info send an email to: ancumanngaelach@hotmail.com


Content Management Powered by CuteNews